EU-kontroll

Det er ditt ansvar å sørge for at bilen din er EU-kontrollert i tide. Målet med EU-kontrollen, eller periodisk kjøretøykontroll (PKK), er å gi en tryggere og mer miljøvennlig bilpark.

Skjekk når du skal ha EU kontroll
Når skal kjøretøyet mitt kontrolleres?
Kontrollmåneden bestemmes av siste siffer på bilskiltet.

•skilt med 1 som siste siffer framstilles i januar
•skilt med 2 som siste siffer framstilles i februar
•skilt med 3 som siste siffer framstilles i mars
•skilt med 4 som siste siffer framstilles i april
•skilt med 5 som siste siffer framstilles i mai
•skilt med 6 som siste siffer framstilles i juni
•skilt med 7 som siste siffer framstilles i november
•skilt med 8 som siste siffer framstilles i august
•skilt med 9 som siste siffer framstilles i september
•skilt med 0 som siste siffer framstilles i oktober

Hvilke kjøretøy skal kontrolleres?
Kjøretøy med tillatt totalvekt 3500 kg eller mindre:

•Kontrolleres første gang i det fjerde året etter registreringsåret
•Deretter hvert andre år
Kjøretøy og tilhengere med tillatt totalvekt over 3500 kg, alle kjøretøy som er registrert for ti personer eller flere samt drosjer og ambulanser:

•Kontrolleres første gang i det andre kalenderåret etter registreringsåret
•Deretter årlig

Hvem kontrollerer?
Kontrollen kan foretas hos kontrollorganer/verksteder godkjent av Statens vegvesen, blant annet bilverksteder og NAF testestasjoner.

Kontrollorganet er ansvarlig for at resultatet av kontrollen rapporteres til Statens vegvesen. Du har imidlertid krav på en kopi av kontrollseddelen slik at du – i tilfelle det skulle oppstå spørsmål i ettertid – har en dokumentasjon for gjennomført kontroll.